Arduino

Till vänster en låda med labbgrejor, bl.a. ultraljudsmickar, en summer, ett par temp/fuktgivare, en Arduino-clone.
Tittar man noga så ser man en jordfuktssensor också. Arduino-clonen Var till "kaninvarnaren".
Mottagaren ses i undre kanten på Arduinon, summern på övre kanten.

Till höger har jag en "kaninvarnare", den har en PIR-sensor som känner om/när en kanin kommer in på tomten.
När det sker sänder Arduinon en signal via 433MHz till en mottagare med en summer inne i huset.
Varför har jag denna? Jo, tomten har belägrats av kaniner sedan lång tid, de har dödat alla blommor vi haft och försökt
gräva bo-håla lite var stans. Jag har blivit tvungen att sätta nät runt hela tomten och nätgrindar på bägge sidor av huset.
Innan grindarna kom upp hade jag kaninvarnaren för att varna när elaka kaninen kom.
Nu hoppas jag att den svala vintern med all snö tagit död på kaninerna.


Detta är min bänk där jag försöker skapa något kul.
Denna gång är det en nivåreglering som ska fylla på vätska i en
behållare (1) och ta ifrån en annan behållare (2). Manicken kollar nivån i (1) i tre lägen,
full, medel och lite kvar. Dessutom visar den om behållaren (1) är tom. Den kollar också om behållare (2)
är tom. Då ska pumpen stanna. Om behållare (1) är full eller medel
ska pumpen inte gå, men om det är lite eller tomt ska pumpen starta förutsatt att behållare (2) inte är tom.
Det blir några LED som indikerar vilken nivå som gä,ller, grön fö full, gul för medel och röd
för lite. Fö tomt lyser en extra STOR röd LED. Dessutom ljuder en summer som också surrar när
behållare(2) tar slut.

Till vänster den prototyp jag labbat fram och som fungerar. Till höger de delar som kommer att bli
slutliga manicken. En låda kommer till förstås. Jag har en LCD som visar nivån också.
När behållare(2) bli tom visas även det i LCD:n, om man inte skulle höra piezo-summern.
LCD:n har 16 tecken i två rader. Inte mycket att skryta med men inget viktigt visas som inte LED redan visar.
I en framtid kanske det blir en större LCD, 4x20, istället och kan då då visa mer info, t.ex. felmeddelanden.
Alternativt en LCD 16x2 med knappar som ju erbjuder lite menyer om man vill, och det vill man ju!
En sådan LCD sitter på prototypen men utan inkopplade knappar.

Prototypen är byggd på en Arduino Uno Rev3 och ett labbkort i glasfiber. Den nya manicken får ett s.k. proto-shield
istället. Tyvärr finns inte plats för den 2N3054-trissa som styr pumpen på det kortet. Löser det
med relä eller monterar trissan med kylare i lådan.

Det finns en plan på att låta en ESP8266 larma mig via lan om/när något händer, men det ligger i framtiden.
Vad jag ska ha manicken till? Bra fråga som inte får svar här och nu. Ett mål har ju varit att lära mig
om Arduino som verkar vara en populär pryl. Man behöver ju inte använda Raspberry Pi till allt.


Nu har jag trixat med mina Arduino ett tag och måste inse att de tar mer tid än jag tänkt! Varje fredag- och lördagkväll
brukar jag (försöka) spela gitarr. Inte så ofta nu.

Se så sorgsna de ser ut!! Mina naglar växer dessutom på vänster hand. Jag har två projekt på gång.
Det ena är att avkoda cw (telegrafi) och visa på en LCD-display. Som radioamatör är jag en jävel på cw
men jag är ringrostig, trots allt så är inte en maskin lika smart som en människa vad folk än säger!!
En dator är snabb på sitt smala område, men sedan är det stopp. Vilken dator nöjer sig med
en kopp te och en macka på morgonen? En dator kräver mer energi än en männiaka.
Vad gäller cw så ser jag oftast felen oftast men snart slipper jag denna hjälp.

Projekt nummer 2 är att kunna läsa av vattenmätaren med hjälp av en optisk sensor, OPB745.
Denna sensor ska förse mitt OWFS-nät med sina data. Meningen är att räkna antalet gånger 1-litershjulet snurrar. Men det sitter ju
en glasskiva ovanför hjulen som snurrar. Jag har lyckats att läsa genom en glasskiva men det räcker inte.
Den LED som ger signal till darlingtontrissan tål max 40 mA men vid 34 mA så är det ändå inte ok. Sista chansen blir att öka till
nära 40 mA, vill inte riskera att bränna dioden. Andra säger sig kunna läsa på detta sätt.... Fan tro't!!
Avståndet mellan glas och hjul är för stort!!! Det handlar om millimeter, retfullt.