Arduino

Till vänster en låda med labbgrejor, bl.a. ultraljudsmickar, en summer, ett par temp/fuktgivare, en Arduino-clone.
Tittar man noga så ser man en jordfuktssensor också. Arduino-clonen Var till "kaninvarnaren".
Mottagaren ses i undre kanten på Arduinon, summern på övre kanten.

Till höger har jag en "kaninvarnare", den har en PIR-sensor som känner om/när en kanin kommer in på tomten.
När det sker sänder Arduinon en signal via 433MHz till en mottagare med en summer inne i huset.
Varför har jag denna? Jo, tomten har belägrats av kaniner sedan lång tid, de har dödat alla blommor vi haft och försökt
gräva bo-håla lite var stans. Jag har blivit tvungen att sätta nät runt hela tomten och nätgrindar på bägge sidor av huset.
Innan grindarna kom upp hade jag kaninvarnaren för att varna när elaka kaninen kom.
Nu hoppas jag att den svala vintern med all snö tagit död på kaninerna.